Dziś jest piątek, 31 marca 2023 r.   

Og������������oszenia: Og��oszenie o nieodp��atnym przekazaniu sk��adnik��w maj��tku ruchomego innym jednostkom bud��etowym.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.) informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego będące na wyposażeniu Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie.
Z listą sprzętu można się zapoznać pod tym linkiem.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2021-12-15 00:00:00
Data opublikowania: 2021-12-15 00:00:00