Dziś jest piątek, 16 kwietnia 2021 r.   

Praca: Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatĂłw/kandydatek na stanowisko

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie

Ogłoszenie o naborze nr 7425 z dnia 13.01.2017 r.

 • Oferty do
  23 stycznia 2017
 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Umowa na zastępstwo.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny do spraw: Pasz i Utylizacji w Zespole Pasz i UtylizacjiMiejsce wykonywania pracy:

Lublin

Adres urzędu:

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
Al. Spółdzielczości Pracy 3
20-147 Lublin

WARUNKI PRACY

praca w siedzibie Inspektoratu oraz częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu lubelskiego, praca w terenie przy różnych warunkach atmosferycznych,częsty kontakt ze zwierzętami,
siedziba Inspektoratu mieści się na I piętrze (brak windy),
brak podjazdu i toalety dla osoby niepełnosprawnej,
narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy, samochód służbowy,

ZAKRES ZADAŃ

 • kontrole spełniania wymagań weterynaryjnych przez gospodarstwa produkujące pasze na potrzeby własne, producentów zajmujących się produkcją pierwotną, producentów mieszanek paszowych i premiksów, wytwórców karm dla zwierząt domowych, podmiotów przetwarzających uboczne produkty zwierzęce, podmiotów zajmujących się transportem, obrotem, magazynowaniem pasz,
 • prowadzenie rejestrów i wykazów nadzorowanych podmiotów,
 • prowadzenie sprawozdawczości z w/w zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w Inspekcji Weterynaryjnej
 • posiadanie prawa jazdy
 • znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność obsługi systemu CELAB i TRACES
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność i rzetelność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.01.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  Al. Spółdzielczości Pracy 3
  20-147 Lublin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2017-01-13 00:00:00
Data opublikowania: 2017-01-13 00:00:00