Dziś jest piątek, 01 marca 2024 r.   

Praca: Praktyki Studenckie

Rządowy program praktyk studenckich


Praktyki studenckie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych.

Szczegółowe informacje o programie praktyk w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie można uzyskać pod numerem telefonu 81 748 37 48 oraz adresem e-mail: praktyki.lublin.piw@wiw.lublin.pl.

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM.

Praktyki organizowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie (dalej PIW) są nieodpłatne. Okres trwania praktyk wynosi do 3 miesięcy. PIW nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania praktykanta w okresie odbywania praktyk.

Wymagania formalne Przed rozpoczęciem praktyki praktykant obowiązany jest dostarczyć do PIW:

  1. Porozumienie - do pobrania, dotyczące organizacji praktyki studenckiej, podpisane przez uczelnię i praktykanta;
  2. Zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta;
  3. Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), zawartego najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki na okres jego trwania;
  4. Oświadczenie - do pobrania, (podpisane własnoręcznie).

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2015-09-15 00:00:00
Data opublikowania: 2015-09-15 00:00:00