Dziś jest piątek, 16 kwietnia 2021 r.   

Praca: Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 162991
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 162991
Data ukazania się ogłoszenia: 11-09-2014
Na stanowisko: inspektor weterynaryjny
Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie
Adres urzędu: Al. Spółdzielczości Pracy 3
20-147 Lublin
Status: Anulowano nabór
Uzasadnienie:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie zawiadamia, że unieważnia nabór w celu zastępstwa inspektora weterynaryjnego do spraw pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublinie z powodu ustania przesłanki stanowiącej podstawę naboru (przeniesienie na w/w stanowisko innego pracownika PIW Lublin). Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje, iż wszystkie nadesłane dokumenty można odebrać w sekretariacie Inspektoratu do dnia 10.11.2014 r., po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjne zniszczone.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2014-10-09 00:00:00
Data opublikowania: 2014-10-09 00:00:00