Dziś jest niedziela, 22 maja 2022 r.   

Przetargi: Informacja o zako��czeniu post��powania przetargowego na wykonanie remontu ogrodzenia posesji stanowi��cej siedzib�� Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU


Remont ogrodzenia posesji stanowiącej siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie


W przewidzianym terminie nie wpłynęły oferty na remont ogrodzenia posesji stanowiącej siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie. W związku z powyższym postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego nie mogło być skutecznie przeprowadzone

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2011-10-03 00:00:00
Data opublikowania: 2011-10-03 00:00:00