Dziś jest piątek, 01 marca 2024 r.   

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Zadania:
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii realizuje zadania wynikające z ustawy o służbie cywilnej, w tym: wykonuje zadania służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie, realizuje politykę personalną w służbie cywilnej, dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie, chyba że ustawa stanowi inaczej, organizuje nabór na stanowisko inspektora - lekarza weterynarii

 

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 2010-09-01 08:30:59
Data opublikowania: 2010-09-01 08:31:03

pobierz w formacie pdf