Dziś jest środa, 29 listopada 2023 r.   

Aktualności

INFORMACJE NA TEMAT UBOJU Z KONIECZNOŚCI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie publikuje poniżej informacje dla rolników dotyczące uboju z konieczności

PORADNIKI DLA ROLNIKÓW OPRACOWANE W GLW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie publikuje poniżej poradniki dla rolników dotyczące prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie i prowadzenia "rzeźni rolniczej"

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN ZASAD INFORMOWANIA ARiMR O KUPNIE I SPRZEDAŻY ZWIERZĄT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje, że obowiązujące dotychczas zasady kupna/spredaży zwierząt, zgodnie z którymi transakcję mogła zgłosić tylko jedna strona przedstawiając zgłoszenie podpisane przez obie strony transakcji wkrótce ulegną zmianie i obie strony transakcji niezależnie od siebie będą musiały dokonać stosownych zgłoszeń.
Terminy zmian:

  • Trzoda chlewna od początku 2021 roku,
  • Bydło, owce, kozy od połowy 2021 roku.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LUBLINIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie z dniem 20.08.2019 unieważnia pieczęć Urzędowego Lekarza Weterynarii o numerze 066329.
Posługiwanie się w/w pieczęcią przez osoby nieupoważnione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie jest niezgodne z prawem.

KOMUNIKAT INFORMACYJNY POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LUBLINIE
W SPRAWIE ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje o sposobie zasięgania informacji
w sprawie ASF.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LUBLINIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie z dniem 11.03.2019 unieważnia odznakę identyfikacyjną o numerze 06 3665.
Posługiwanie się w/w odznaką weterynaryjną przez osoby nieuprawnione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie jest niezgodne z prawem.

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kwestii związanych z wykonywaniem kontroli podmiotów przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz przez osoby wyznaczone lub skierowane do wykonywania zadań Inspekcji, Główny Lekarz Weterynarii publikuje zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

BIOASEKURACJA

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia kolejnych ognisk AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) w kraju Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania ZASAD BIOASEKURACJI
W związku z tym publikuje następujące materiały informacyjne:

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, iż nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722).

Publikuje jednocześnie ulotkę informacyjną:
ulotka informacyjnaASF

W związku z pogarszającą się sytuacją epizootyczną w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń - ASF (African swine fever) Powiatowy lekarz Weterynarii w Lublinie przekazuje apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Ponadto przypominamy akty prawne obowiązujące w zakresie zwalczania ASF:


Oraz akty prawne obowiązujące w zakresie bioasekuracji:

A także DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

Podczas wprowadzania zasad bioasekuracji pomocny może się okazać poniższy plakat: Ulotka z zasadami bioasekuracji

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii opisujący te zasady: Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii opisujący zasady bioasekuracji

Ulotka informacyjna Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zawierająca ważne informacje dla hodowców trzody chlewnej: Ulotka informacyjna Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zawierająca ważne informacje dla hodowców trzody chlewnej Ulotka informacyjna Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zawierająca ważne informacje dla hodowców trzody chlewnej

A >>>TUTAJ<<< dostępna jest tabela z opisem możliwych naruszeń zasad utrzymywania trzody chlewnej i możliwymi karami za niespełninie wymagań.
W przypadku kar wydanych w postępowaniu administracyjnym ułamki oznaczają krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Za rok 2016 jest to 4047,21 zł - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. (M.P.2017.183)

Mapa obszarów objętych asf A >>>TUTAJ<<< link do dużej i aktualizowanej na bieżąco wersji mapy na stronie Głównego Lekarza Weterynarii.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Pod adresem www.miw.lpi.pl/wiw/pliki/grypa/D2017000072201.pdf dostępne jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zasady tymczasowej, minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.

Pod adresem www.miw.lpi.pl/wiw/pliki/grypa/min_bioasekuracja.pdf Dostępne są zasady tymczasowej, minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.

Lista kontrolna elementów bioasekuracji.

Pod adresem www.miw.lpi.pl/wiw/pliki/grypa/lista_kontrol_bioasek.pdf Dostępna jest lista kontrolna elementów bioasekuracji.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - Utraciło moc po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Pod adresem www.miw.lpi.pl/wiw/pliki/grypa/D2016000209101_grypa ptakow.pdf dostępne jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wytyczne dla myśliwych - polowanie na ptactwo łowne

Pod adresem www.miw.lpi.pl/wiw/pliki/grypa/wytyczne dla mysliwych - polowanie na ptactwo lowne.pdf dostępne są wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Wymagania w przypadku produkcji MLO

Pod adresem www.miw.lpi.pl/wiw/pliki/Wytyczne_MLO.pdf dostępne są wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Oferty praktyk studenckich

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Szczegóły dostępne są tutaj.

Nowy rodzaj ubezpieczenia zwierząt domowych.

Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Lublinie informuje, że w dniu 5 grudnia 2013 r. o godz. 20.00 będzie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej dotyczące nowego rodzaju ubezpieczenia zwierząt domowych.
W sposób szczególny, zapraszamy wszystkich lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne związane z leczeniem i profilaktyką psów i kotów.
Szkolenie odbędzie się w nowym budynku Katedry Epizootiologi i Kliniki Chorób Zakaźnych Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 30.

Szkolenie dla rolników

Szanowni Państwo na serwerze GIW pod adresem:
http://www.wetgiw.gov.pl/files/4134_Prowadzenie-produkcji-i-sprzedazy-prod.-poch.-zwierzecego-wyprod.-w-gosp.-MOL.doc
dostępne są materiały szkoleniowe nt.: Produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
Te same materiały dostępne są na naszym serwerze pod adresem:
www.miw.lpi.pl/wiw/pliki/4134_Prowadzenie-produkcji-i-sprzedazy-prod.-poch.-zwierzecego-wyprod.-w-gosp.-MOL.doc

Informacja na temat grupowego utrzymywania loch i loszek

Pod adresem www.miw.lpi.pl/wiw/pliki/ulotka dla hodowcow swin.doc dostępna jest ulotka z informacjami na temat nowych warunków grupowego utrzymywania loch i loszek wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r.

Autor:  
Opublikował:  
Data wprowadzenia: 0000-00-00 00:00:00
Data opublikowania: 0000-00-00 00:00:00

pobierz w formacie pdf