Dziś jest piątek, 19 paĽdziernika 2018 r.   

 

Padłe dziki

ulotka informacyjna


Spis stad

ARiMR przypomina o zbliżającym się terminie corocznego obowiązkowego spisu stad.
ulotka informacyjna


Zagrożenie ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje o aktualizacji wymagań w zakresie utrzymywania trzody chlewnej w związku z dalszym pogarszaniem się sytuacji epizootycznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.


Bieżące informacje dostępne są na stronie aktualności, do której można przejść bezpośrednio klikając >>>TUTAJ<<<.


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie przekazuje informację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bezpieczeństwa żywności przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego. >>>KLIKNIJ TUTAJ<<<.
Zapraszamy również do zapoznania się z zawortością menu "Rolniczy handel detaliczny"


Zagrożenie grypą ptaków

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, iż nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722).

Publikuje jednocześnie ulotkę informacyjną:
ulotka informacyjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722). Treść rozporządzenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) uchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.
Jednocześnie nakazuje między innymi utrzymanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem oraz zachowanie zasad bioasekuracji, w tym stosowanie mat dezynfekcyjnych i środków dezynfekujących oraz zasad higieny osobistej, czyszczenie i odkażanie sprzętu i urządzeń używanych do obsługi drobiu.
Wszelkie niepokojące objawy chorobowe występujące u drobiu należy zgłaszać do lekarzy weterynarii lub do Inspekcji Weterynaryjnej.

Z-ca PLW
w Lublinie
Tomasz Brzana

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie przekazuje ulotkę Głównego Lekarza Weterynarii o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8, oraz przekazuje informację dla lekarzy wolnej praktyki.


Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii Informacja dla lekarzy wolnej praktyki

W dziale aktualności znajdują się również Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych, dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Jest tam również ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zasady tymczasowej, minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.

Lista kontrolna elementw bioasekuracji.

Zaświadczenia paszowe

W celu otrzymania "zaświadczenia paszowego", czyli zaświadczenia o zgłoszeniu prowadzenia działalności na poziomie produkcji pierwotnej pasz w zakresie wytwarzania produktów rolnych, w tym ich uprawy, zbioru, przechowywania, transportu lub ich wprowadzania na rynek paszowy zgodnie z wytycznymi rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz i umieszczeniu w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie należy złożyć w sekretariacie tutejszego inspektoratu wypełniony wniosek, który dostępny jest  tutaj.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  • dokument potwierdzający posiadanie, bądź użytkowanie pola uprawnego (nakaz płatniczy, umowa dzierżawy lub darowizny)
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty 17zł tytułem "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia" na konto urzędu miasta: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

W zależności od umiejscowoienia użytkowanych gruntów wniosek składa się u swojego właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Stosowanie antybiotyków

Pod adresem www.miw.lpi.pl/wiw/pliki/16-07-13-ulotka-antybiotyki.pdf dostępna jest ulotka informacyjna Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt.

Informacja na temat grupowego utrzymywania loch i loszek

Pod adresem www.miw.lpi.pl/wiw/pliki/ulotka dla hodowcow swin.doc dostępna jest ulotka z informacjami na temat nowych warunków grupowego utrzymywania loch i loszek wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r.